Royal Caribbean

1.9.14

Af: Lasse Løndahl Henriksen Fotograf: Vendelbo Vans
Bogmærk eller del
 

Gode tips til vinterklargøring af autocamperen

Det er ved at blive den mørke og kolde tid, og hvis du ikke har tænkt dig at bruge din autocamper i løbet af vinteren, kommer Vendelbo Vans her med en række tips og tricks til at vinterklargøre din vogn.

Du behøver ikke bruge en helikopter, for at tørre taget på autocamperen. Det er dog en god ide at gøre den ordentlig ren udvendig.

Du behøver ikke bruge en helikopter, for at tørre taget på autocamperen. Det er dog en god ide at gøre den ordentlig ren udvendig.


Aftømning af ferskvand

De fleste ferskvandstanke har en hane som kan åbnes, men du kan faktisk også bare pumpe det ud.  Skulle der være lidt vand tilbage i tanken, er det ofte ikke et problem, rent frost-sikkerhedsmæssigt, på grund af den store overflade - men af hensyn til hygiejnen, vil det være godt at tørre den sidste rest op med en klud. Det kan du gøre gennem det store rensedæksel i toppen.

Har du vandfilter monteret, bør det afmonteres, så filteret ikke frostsprænger.

Har du en camper der er forberedt til vandrensning, men ikke har noget filter monteret, skal du være opmærksom på det lille 'snapseglas' med vand, der sidder i toppen af by-pass ventilen, hvis du ikke har noget filter monteret.

By-pass ventilen skal afmonteres og vandet tømmes ud, hvorefter ventilen igen monteres.

Tøm vandvarmeren

Uanset om du har separat vandvarmer eller det er en kombineret model, vil det være en god ide at tømme vandet ud, så du undgår frostskader.

Alt afhængig af hvilken model det er man har, skal den enten vippes op, trykkes ned eller drejes rundt. Det er vigtigt er at du observerer at der løber vand ud på jorden, ca 10 L.

Hanen efterlads i åben tilstand. Det er lige så vigtigt at du inden åbningen af vandvarmerens aftapningshane, i forvejen har åbnet alle vandhaner incl. bruseren, der lægges i bunden af brusebunden, så der ikke står vand tilbage i slangen. Vandpumpen skal være afbrudt på centralpanelet.

Det vil være en fordel at køre forhjulene op på nivau kilerne, så vandvarmeren er placeret lavest muligt, under aftømningen. Derved er der størst mulighed for at vandet kommer ud af slangesystemet. Enkelte modeller/mærker har en separat hane til aftømning af slangesystemet.

Du har måske en autocamper som selv tømmer vandet ud af vandvarmeren , når temperaturen kommer under +4 grader, men det kan være rart selv at checke det. Elektronikken kan jo svigte.

Spildevandstanken skal også tømmes

Spildevandstanken aftømmes og ventilen efterlades i åben tilstand.

Det kan anbefales at fylde 10 - 20 L vand i spildevandstanken sammen med en kopfuld opvaskemiddel og køre en tur på ca. 20 km, derved skvulper blandingen rundt og løsner snavs og fedt indvendig i spildevandstanken. Husk at  tømme den straks du kommer hjem.

Husk at rense affaldskassetten, og smøre pakningerne så de ikke tager skade.

Husk at rense affaldskassetten, og smøre pakningerne så de ikke tager skade.


Toilet

Toilettet tømmes for skyldevand, ved at afmontere slangen. Affalds kassetten skylles godt igennem. Til dette laver Thetford et effektivt rensemiddel der hedder 'Cassette tankrens'.

Det vigtigste er at beskytte pakningerne med 'Thetford seal lubricant'  for at sikre funktionen og tætheden af pakningerne, så man forhindre at pakningerne udtørrer gennem vinterens stilstand.

Brændstofsystemet skal også passes

Det er en god ide at fylde brændstoftanken helt op. Så undgår du kondens i den tomme del af tanken, hvilket kan forudsage rust, hvis tanken er af stål.

Med det nye biobrændstof kan der også opstå 'dieselpest' såfremt der er et stort ilt/fugt holdigt rum over brændstoffet.

HUSK! det er ikke alt sommerdiesel som er frostsikret, spørg evt. på tankstationen.

Det er en god ide at beskytte dækkene med parkeringskiler.

Det er en god ide at beskytte dækkene med parkeringskiler.


Hjulene

Det er godt at parkere alle hjulene på parkeringskiler, der er plastskåle, som er udformet så de støtter dækkene og giver en langt større anlægsflade.

Det mindsker trykket på dækket, ligesom kontakten med fugtig underlag fra isoleres. Dermed modvirker di deformering og forrådnelse af dækkene.

De elektriske systemer

Det er vigtigt at batteriet ikke mister strømmen helt. Væsken i et batteri fryser ved 0 grader, hvilket betyder at du kan få  frostskade, hvis ikke der er strøm på batteriet.

Du kan afbryde forbindelsen ved at afmontere en polsko på batteriet. Så undgår du at standby systemerne aflader batterierne.

Et bedre alternativ er selvfølgelig at afmontere batterierne og sætte dem inde i huset og vedligeholde dem med jævnlig opladning, men vær opmærksom på at du kan skade batteriet, hvis ladeapparatet er tilsluttet i hele perioden.

Den næst bedste løsning er at man hver 14 dag, tænder en lampe i nogle timer, således der sker et forbrug og så tilslutte 230V og lade batteriet op hele dagen efter, hvorefter 230V laderen afbrydes. Dette bør gentages ca. hver 14 dag.

Hold interiøret i fin stand

Det er vigtigt at der ventilation, så der ikke opstår kondens i autocamperens bo-del. Står autocamperen indendørs, kan du evt. sætte vinduerne på klem, så der er et stadigt luftskifte.

Står den udenfor kan du på dage med godt vejr, åbne alle vinduer og tagluger.

Generel er det en god ide at efterlade den med hynderne trukket væk fra væggene og holde overskabenes låger åbne. Sørg  for at der ikke er fyldt helt op i over skabene.  Andre skabe i camperen kan ligeledes med fordel åbnes, ligesom lågene på sæde kasserne bør efterlades i åben tilstand.

Udvendig rengøring

Rengør du de udvendige flader inden vognen sættes væk og evt. polerer den, er det dejlig nemt til foråret.

Du skal være specielt opmærksom på insekter, som kan være svære at fjerne når de har siddet på lakken i lang tid.

Subaru
Outwell
Torre La Sal
Tamarit Parc Resort
Campingferie 650,-
RejseAvisen.dk
Seneste nyt